Brok

Flink voeren > Flink vreten > Flink groeien > Flinke vaars

Om de groeipotentie van het kalf optimaal te benutten is het van belang de pens- en karkasontwikkeling te stimuleren. De opname van krachtvoer speelt hierbij een grote rol. Een vaars moet op het moment na afkalven minimaal 85 procent van het lichaamsgewicht van een volwassen koe hebben. Het assortiment ‘Flink Brok’ richt zich daarom op het opstarten van de pensfermentatie, het geleidelijk transformeren van eenmagig kalf naar herkauwer en een optimale groei. Hoe beter de pens zich ontwikkelt, hoe gezonder en efficiënter het dier. Krachtvoer doet het!

Flink Bestellen?

Neem contact op met onze verkooppartners.